Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Café de Peijp

Laat ons s.v.p. weten:

  • Datum
  • Aanvangs- en eindtijd
  • Het aantal personen dat u verwacht
  • Optie
  • DJ
  • Bediening

Informatie omtrent hapjes uiterlijk 1 week vóór de reserveringsdatum doorgeven.

Muziek (cd-speler) is niet aanwezig, U dient zelf via USB-stick, mobiel of tablet de muziek aan te leveren, deze kunnen worden aangesloten op onze installatie.

We beschikken over een beamer waarop presentaties kunnen worden afgespeeld via uw eigen laptop. Een VGA-kabel is aanwezig.

Er is 1 microfoon aanwezig.

Eigen meegebrachte etenswaren zijn toegestaan. U dient dan wel zelf voor bordjes e.d. te zorgen en deze ook weer mee te nemen.

Versieren is toegestaan . Er mag geen Confetti/confetti ballonnen worden gebruikt!

Vanaf een half uur voor aanvang bent u van harte welkom. Echt niet eerder daar wij immers alleen voor u open zijn die dag/avond.

De Gemeente Werkendam staat helaas niet toe glas mee naar buiten te nemen.

Voor warme dagen: wij hebben airconditioning !

Geen alcoholische drank voor jongeren onder de 18 jaar.

Roken is niet toegestaan.

Gebruik van de noodvoorzieningen en/of de nooduitgang is zonder noodzaak niet toegestaan.

Drugsgebruik (hard of soft) is niet toegestaan, bij constatering zal de overeenkomst direct verbroken en beëindigd worden.

WIFI is aanwezig Netwerk: CafeDePeijp wachtwoord: *********

Zelf meegebrachte drank is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om zelf geluidsboxen mee te nemen/plaatsen.

Het is niet toegestaan dat U of uw gasten zich zonder noodzaak buiten voor het pand Kruisstraat 35 ophouden.

Gebruiker dient zich zoveel mogelijk in te zetten om overlast voor omwonenden tegen te gaan.

Bij schade veroorzaakt door gebruiker zal Café de Peijp de schade verhalen op de gebruiker.

Vooraf en direct na afloop zullen gebruiker en Café de Peijp inspectie van Café de Peijp doen en eventuele onrechtmatigheden rapporteren.

De reservering is definitief zodra de aanbetaling is ontvangen.

De aanbetaling van ****** euro dient overgemaakt te worden op bank rek.nr. NL45ABNA 0574 6249 37 t.n.v. Café de Peijp.

De eindfactuur dient binnen 7 dagen na ontvangst te zijn betaald.

Bij fysieke agressie ziet verhuurder zich genoodzaakt het contract direct te beëindigen en het café te ontruimen.

U dient zich te houden aan de toegestane sluitingstijden van Werkendam.

JOUW PRIVE CAFE ZONDER ZORGEN !!

Gebruiker:               Café de Peijp:

JOUW PRIVE CAFE ZONDER ZORGEN !!